В Ловеч 29 фирми ще получат финансова подкрепа за справяне с ковид кризата

Bulgarian currency (BGN) – banknotes and coins

В Ловеч 29 фирми ще получат финансова подкрепа по плана за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от коронавирус, съобщават от общинската администрация. По 10 хиляди лева ще получат 19 фирми, останалите 10 са с по-малки суми.

Фирмите са сключили договори по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” /ОПИК/ 2014-2020, която обяви процедури за безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Осигурен е оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, като се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 000 лева на фирма за разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги /вкл. режийни разходи/ и разходи за персонал,допълват от администрацията.

Facebook Comments Box

Мария Димитрова

Мария Димитрова е млад журналист, започнал кариерата си в Канал 7. Студент 3-та година на обучение в Софийски университет, журналистика.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!