Депутатите подкрепиха единодушно законопроекта за българския жестов език

Със 127 гласа „за“ и нито един „против“ или „въздържал се“ депутатите подкрепиха единодушно на първо четене законопроекта за българския жестов език,Проектът на нормативен акт, предложен от Министерския съвет, предвижда предоставяне на безвъзмездна преводаческа услуга за глухите и сляпо-глухите хора до 120 часа годишно. За учениците със слухови проблеми се въвежда специален учебен предмет „български жестов език“, а в детските градини специално образователно направление.Глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти ще имат право на до 60 часа допълнително ползване на преводачески услуги на семестър.Текстовете предвиждат и 2-годишен срок, в който общините да осигурят условия за административно обслужване на глухите и сляпо-глухите хора.В Законопроекта за българския жестов език е заложено още осигуряване на жестов превод на новинарските и актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тематика от доставчиците на аудио-визуални медийни услуги.Изискване ще бъде новинарските предавания да се излъчват най-малко веднъж на денонощие, като задължително се включват в часовия пояс от 19.00 до 22.00 часа. Предлага се и създаване на Съвет за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който да подпомага развитието на езика.Законът е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.Основната цел е признаване на езиковия статут на българския жестов език и правото на глухите лица на изразяване.

Facebook Comments Box
Силвия Петрова
Author: Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!