Забраниха децата да употребяват наргилета и е-цигари

Депутатите въведоха допълнителна забрана децата да употребяват изделия за пушене, различни от тютюневите изделия. Това стана с поправки на първо четене в Закона за закрила на детето, предложени от “Воля”, които бяха почти единодушно приети.В мотивите се посочва, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от превенция здравето на децата до 18-годишна възраст чрез въвеждане на допълнително ограничение, свързано с употреба на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.

Към регламентираната вече забрана в Закона за закрила на детето за продажба на деца на алкохолни напитки и тютюневи и свързаните с тях изделия се добавя и забраната за употреба на този тип продукти, като изрично се добавя и “изделия за пушене, различни от тютюневи изделия”.Дава се и дефиниция на “изделия за пушене, различни от тютюневи изделия”. Това са всички вещества и субстанции, както и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

По отношение на контрола и налагане на административни наказания във връзка с новорегламентираната забрана законопроектът препраща към Закон за административните нарушения и наказания, където ясно са посочени санкциите за непълнолетни и малолетни. Вносителят изрично подчертава, че целта е не да бъде санкционирано детето, а неблагоразумните родители, знаейки, че е предвидена санкция, която те могат да понесат заради децата си.

Facebook Comments Box

Христо Гешов

Христо Гешов е разследващ журналист, студент във ВТУ, специалност "Връзки с обществеността". Работил в няколко национални и регионални медии, направил редица журналистически разследвания. Създател и собственик на Канал 7.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!