Законите за шума и за виното на дневен ред в НС

Депутатите ще разгледат днес промени в Закона за защита от шума в околната среда, предложени от правителството. Поправките са свързани с редица евродирективи и осигуряват достъп на гражданите до данните за шума в околната среда. Промените гарантират, че данните за шума в околната среда ще бъдат достъпни за хората, както и информацията за вредните ефекти за човешкото здраве. Ще бъде осигурено достатъчно време за провеждането на обществени консултации при изготвянето на всички планове за действие към т. нар. шумови карти. Информация от тях ще се изпраща на Европейската комисия и ще се предава само по електронен път в задължително хранилище на данни.Депутатите ще разгледат още предложения от кабинета нов Закон за виното и спиртните напитки. Необходимостта от новия нормативен акт е свързана с изпълнение на препоръки на Европейската комисия по отношение на разпоредби, които водят до разминаване между действащото право на Европейския съюз и настоящия закон у нас. Текстовете определят условията и реда за производство, преработка, търговия и контрол на гроздето за вино и спиртни напитки.Регулира се и статутът на лицата, които произвеждат и предлагат винено грозде и лозаро-винарски продукти, както и плодови вина и оцет.Установяват се също специфични определения и изисквания за ракия мастика и дестилати.Очакванията от новия закон са прозрачност и конкуренция на пазара при производството на спиртни и винени напитки и край на нелоялните практики.

Facebook Comments Box

Христо Гешов

Христо Гешов е разследващ журналист, студент във ВТУ, специалност "Връзки с обществеността". Работил в няколко национални и регионални медии, направил редица журналистически разследвания. Създател и собственик на Канал 7.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!