Община Гулянци даде старт на строителните работи по три пътни отсечки

На 3 април в с. Милковица беше направена първата копка на един от най-мащабните общински проекти за ремонт на пътища. Кметът на общината Лъчезар Яков даде старт на строителните дейности в присъствието на общински съветници, кметове на кметства, администрация, представители на дружеството изпълнител на обекта ДЗЗД „ГУЛЯНЦИ СТРОЙ” гр. София и дружеството, което ще осъществява строителния надзор „Мега – Строй – Инжинеринг” ЕООД гр. София, ръководители на институции и граждани. Кметът на общината подчерта значението на трите пътни отсечки, които ще бъдат основно ремонтирани и обясни, че това са последните останали неасфалтирани общински пътища, тъй като приоритетно през изминалите години се е работило по обновяване на междуселищните връзки. От тук нататък усилията ще бъдат насочени към уличната мрежа вътре в населените места.

Проектът на Община Гулянци „Реконструкция и рехабилитация на пътища …” включва обектите:

„1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ ; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/“.

Проектът е финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Стойността на строителството, реконструкцията и рехабилитация на съществуващите три пътни отсечки и съоръженията и принадлежностите към тях е общо 5 866 499.91 лева. Първият пътен участък по проекта започва от главния път между Гулянци и Брест, продължава през землищата и свършва при разклона на с. Крета. Вторият път започва в с. Милковица и продължава до с. Шияково с излаз на главния път през Ленково за Плевен. Третата отсечка започва от индустриалната зона на Гулянци по пътя за Шияково и продължава до с. Крета.

Трите пътя – предмет на инвестицията правят директна транспортна свързаност с пътища от републиканската пътна мрежа и обслужват населението на гр. Гулянци, с. Крета, с. Милковица, с. Брест и с. Шияково. Въпреки, че към момента те са в много лошо състояние, на места дори непроходими, след ремонта значително ще съкратят пътя на хората от тези населени места до областния център. Освен това ще служат за отбиване на движението на големите камиони и селскостопанска техника, като по този начин ще се облекчи трафика по основните пътни артерии и централните градски части.

Работата по проекта трябва да приключи до януари 2020 година.

Facebook Comments Box

Христо Гешов

Христо Гешов е разследващ журналист, студент във ВТУ, специалност "Връзки с обществеността". Работил в няколко национални и регионални медии, направил редица журналистически разследвания. Създател и собственик на Канал 7.

OЩЕ НОВИНИ

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Не може да копирате текста!