Отбелязваме Световния ден за психично здраве с мотото „Психично здраве за всички”

Световният ден за психично здраве тази година в глобален план ще премине под мотото „Психично здраве за всички“. По статистика на Световната здравна организация (СЗО) близо един милиард души по света имат психично разстройство и всеки може да бъде засегнат. Депресията е една от водещите причини за заболявания и увреждания сред подрастващите и възрастните. Един от пет човек развива на различен етап от своя живот психично заболяване.Хората с тежки психични разстройства, като шизофрения, умират 10-20 години по-рано от общото население, цитира още от данните на Свеовната здравна организация БГНЕС. Шизофренията е сред водещите причини за изгубен живот поради инвалидност, според СЗО. Самоубийствата отнемат живота на близо 800 000 души всяка година. Това прави един човек на всеки 40 секунди и е втората водеща причина за смърт при младите хора на възраст 15-29 години. „Голямата необходимост да се говори открито за проблемите на психичното здраве и участието в информационни кампании се основават на разбирането ни, че макар темата да става все по-популярна в България и по света през последните години, тази област все още не е получила съизмерима инвестиция.”,споделя доц. Михаил Околийски, експерт от офиса на СЗО в България. В началото на месец октомври тази година е публикувана Национална стратегия за психично здраве (2020 – 2030 г.). Статистиката за ситуацията в България сочи , че пациентите с шизофренни заболявания, и под наблюдение, са 25 849. От тази група между 10% и 15% (2 500 – 3 000 лица) се нуждаят от подкрепа в общността. От тях 1 000 са настанени в институции за дългосрочни грижи, а около 230 пребивават дългосрочно в държавните психиатрични болници. Стратегията предвижда през 2021 г. да бъде направена оценка на потребностите на населението от психичноздравни услуги и те да бъдат предоставени на териториално ниво. Ще бъде въведена единна методика за оценка на качеството – както на стационарното и амбулаторно лечение, така и на психичноздравните услуги в общността (дневни центрове, защитени жилища и др.).

Facebook Comments Box

Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!