Правителството одобри проект за промени в Закона за радиото и телевизията

Проект за промени в Закона за радиото и телевизията беше одобрен от правителството.Целта е да бъдат изпълнени новите разпоредби на евродирективата за аудиовизуалните медийни услуги.Сред акцентите в новата регулаторна рамка в областта на медиите е – засилването на мерките за защита на децата срещу вредно съдържание в онлайн пространството, а също и предоставяне на правомощия на Националния регулаторен орган за осъществяване на по-ефективен контрол върху пазара.За по-голяма прозрачност Съветът за електронни медии ще включва в съществуващите регистри и връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.Общественото обсъждане на още едни проект за промени в Закона за радиото и телевизията ще продължи до 18 ноемвриОтменят се разпоредби, свързани със статута и дейността на фонд “Радио и телевизия“.Предвижда се БНР и БНТ да осъществяват дейност въз основа на лицензия за възлагане на обществена услуга, издадена от СЕМ.Трансферът от държавния бюджет ще се определя ежегодно и ще се предоставя за компенсиране на разходите от осъществяваните от тях медийни услуги и дейности в изпълнение на обществената им мисия.Предвижда се приемането от Министерския съвет на методика, внесена за разглеждане от министъра на културата по предложение на СЕМ и предварително, съгласувана с Министерството на финансите, която ще урежда оценката на разходите за създаване или предоставяне на медийни или други услуги.

Facebook Comments Box

Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!