Прокурорите предпочитат гласуването по интернет при избор на член на ВСС

В предстоящото Общо събрание за избор на член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите 1312 държавни обвинители са избрали да гласуват електронно дистанционно по интернет. На 25 август 2020 г. изтече срокът, в който магистратите имаха възможност да заявят предпочитания от тях вид гласуване – електронно дистанционно или чрез хартиена бюлетина, съобщиха от ВСС.Общо 1531 прокурори могат да участват в насроченото за 19 и 26 септември 2020 г. Общо събрание за избор на член на ВСС от квотата на прокурорите. Техният брой е с 9 по-малко от публикувания на 15.07.2020 г. Списък на действащите прокурори по реда на чл. 29 д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, които магистрати междувременно са освободени с решения на Прокурорската колегия поради пенсиониране. Прокурорите ще гласуват за кандидата Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура. За пети път изборът на членове на ВСС ще се извърши чрез пряк избор, като всеки магистрат ще има право на глас чрез хартиена бюлетина или посредством електронно гласуване чрез интернет.

При заявено електронно гласуване ВСС предоставя на всеки магистрат индивидуален талон, който съдържа информация, известна само на него и номер, чрез който талонът може да се блокира, ако се обяви за загубен. В този случай магистратът може да гласува само чрез хартиена бюлетина. В системата не е предвидена и няма възможност да се проследи кой магистрат как е гласувал. Достъпът до нея е ограничен за мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са разписани в чл. 50 – чл. 54 от Правилата. Сред тях са липса на каквато и да е информация за самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, автоматично блокиране на достъпа до системата при пет последователни грешни опита.След влизане в сила на решението, с което избирателната комисия ще се произнесе за резултата от избора, всички данни в информационната система ще се архивират и пазят 5 години от деня на избора.

На двете дати Общото събрание на прокурорите ще бъде излъчвано чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС-онлайн“.

Facebook Comments Box

Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!