“Републиканци за България” осъдиха свалянето от ефир на журналиста Горан Благоев

От партия „Републиканци за България“ излязоха с официална позиция срещу целенасочени дискриминационни мерки на държавни институции срещу нейни членове- учредители. Става въпрос за свалянето от ефир на журналиста Горан Благоев от национален ефир и спиране излъчването на предаването „Вяра и общество“ по БНТ, което се случи непосредствено след включването му в политическия проект на Цветан Цветанов.

В позицията се казва, че като политически проект „Републиканци за България“ ма подчертана насоченост към утвърждаване на правов ред и демократични правила в България по подобие на тези в най-развитите демокрации в света – Западна Европа и САЩ. 

„Учредителите на партията са български граждани, които са солидарни с тази цел и чрез демократични и законови средства изразяват желанието си да работят за тяхното постигане. Недопустимо е срещу лица, които са изградили авторитет в българското общество чрез дългогодишния си, посветен на значими национално-полезни каузи, труд, да бъдат предприемани репресивни действия от страна на държавната власт, само поради факта, че са подкрепили създаването на нов политически субект.”

Според официалната позиция на партията демонстративното спиране на предаването „Вяра и общество“ е форма на лична саморазправа. Доказателства за този факт са:

1. Решението на Управителния съвет на БНТ от 05.10.2020 г. за спиране на предаването „Вяра и обществото“ е без мотиви. То съдържа единствено оценка на членовете на съвета, без да има логическа обосновка как са стигнали до извода, че предаването е „изчерпало своя ресурс“. Отсъствието на аргументи е засвидетелствано и от факта, че с друго решение на същия орган от месец август 2020 г. авторското предаване на Горан Благоев е било предвидено за редовно излъчване в есенната програма на БНТ за 2020 г.

2. „Изчерпването“ на предаването явно се дължи на обстоятелството, че г-н Горан Благоев е един от учредителите на ПП „Републиканци за България“. В тази връзка следва да се вземат предвид следните факти:

3. Законът за радиото и телевизията, Устройственият правилник на БНТ и Етичният кодекс на служителите в БНТ не забраняват на журналистите в БНТ да участват и членуват в политически партии.

4.  С дейността си в предаването „Вяра и общество“ г-н Горан Благоев никога не е коментирал пряко или косвено актуални политически партии. За проявено от него в работата му партийно пристрастие не би могло да става и дума, тъй като ПП „Републиканци за България“ е в процес на учредяване, не е завършило производството по регистрацията й в съда и тя все още не е субект на правото.

5.  Предаването „Вяра и общество“, както и останалите предавания, в които г-н Горан Благоев е работил в БНТ през последните години нямат политически, а културно-образователен характер. Ето защо буди недоумение хипотезата на УС на БНТ, че „като учредител на новата политическа партия Горан Благоев провокира съмнение относно гарантирането на независимостта от политическа намеса върху обществената медия и политическата му неутралност“.  

 6. Не на последно място, смятаме, че атаката е тенденциозна, и поради факта, че генералният директор има лично отношение към г-н Горан Благоев, а сегашният състав на УС на БНТ се състои изключително от бивши съпартийци на г-н Емил Кошлуков от ПП „Новото време“, на която и той се явява учредител и председател от 2004 г. и 2009 г. 

От ПП „Републиканци за България“ осъждат действията на Управителния съвет на БНТ срещу Горан Благоев и считат, че те са дискриминационни и представляват лична саморазправа на ръководни чиновници в БНТ с един от най-уважаваните български журналисти.

Facebook Comments Box

Мария Димитрова

Мария Димитрова е млад журналист, започнал кариерата си в Канал 7. Студент 3-та година на обучение в Софийски университет, журналистика.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!