200 милиона лева безвъзмездно за българските фирми по ОПИК

До края на месец октомври ще стартират четири нови процедури за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв подкрепа на българските фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), съобщи вицепремиерът и министър на туризма Мариана Николова. По тях ще може да кандидатстват също хотелиерите и туроператорите. Мярката е в подкрепа на т.нар. „големите-малки“ компании с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Тя ще бъде с бюджет 78 млн.лв. за осигуряване на ликвидност, на оборотни средства и покриване на разходи на фирмите. Втората процедура, която ще стартира „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ с бюджет също от 78 млн. лв. Тя ще бъде за реорганизиране и създаване на безопасни условия на труд в условията на пандемия. На Комитет за наблюдение на Оперативната програма по процедурата

Подобряване на производствения капацитет в малките средни предприятия“ да се наддоговори с ново разпределение на средствата в размер на 68 млн. лева, при спазване на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване по процедурата. „Това значи че, компании които вече са одобрени п процедурата ще получат финансиране на своите проекти, за да финансират бъдещите си инвестиции в машини и оборудване увеличаване на производството.“, подчерта Николова.Зам.-министърът на икономиката Яна Топалова обяви още възможностите чрез Фонда на фондовете, както и Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), която от своя страна предоставя на фирмите да работят при условия на отложено плащане в условията на пандемия, като осигурява застрахователно покритие.

Facebook Comments Box

Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!