Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на ДОО

Министрите ще проведат редовното си заседание в сряда чрез видеоконферентна връзка.

Ще бъде обсъден проект на решение за изменение на решение на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, както и проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.Кабинетът ще одобри допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.Предстои да бъде решено за проект на постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.Министерският съвет ще реши за допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г., както и за промени на утвърдените със закона за Държавния бюджет за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Електронно управление“.Предстои да бъде одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия.

Facebook Comments Box

Силвия Петрова

Силвия Петрова е дългогодишен журналист с опит в няколко национални медии. Завършила висшето си образование, специалност "журналистика" във Великотърновския университет пред 2000 год.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!