Обществените поръчки и Европейската прокуратура във фокуса на депутатите

Вносител на новите текстове е Министерски съвет, а те имат за цел да прецизират нормите и да ги приведат в съответствие с европейското законодателство. Със законопроекта се предлага отпадане на участието на външни експерти при осъществявания от Агенция по обществени поръчки контрол чрез случаен избор. Предложението е в резултат на констатираните в практиката слабости. Липсата на достатъчно специалисти с необходимите професионални знания и опит при поръчки със сложен и специфичен предмет и ниското качество на експертизата води до неефективност на проверките, смятат вносителите.Разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Цели се да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор.В рамките на пленарното заседание депутатите ще обсъдят и промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани със статута и правомощията на европейските прокурори и европейските делегирани прокурори при разследване, наказателно преследване, обжалване и изпълнение. С предложения законопроект европейските прокурори и европейските делегирани прокурори се приравнява на статута на националните прокурори, за да изпълняват в пълен обем правомощията си.Парламентът ще обсъди и няколко законодателни инициативи, свързани с промяна на т. нар. инвестиционно гражданство.

Facebook Comments Box
Мария Димитрова
Author: Мария Димитрова

Мария Димитрова е млад журналист, започнал кариерата си в Канал 7. Студент 3-та година на обучение в Софийски университет, журналистика.

Мария Димитрова

Мария Димитрова е млад журналист, започнал кариерата си в Канал 7. Студент 3-та година на обучение в Софийски университет, журналистика.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!