КМЕТА НА ЧЕРВЕН БРЯГ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНИТЕ В РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНИТЕ В РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

На 17 септември 2020 г. в София се проведе Регионален форум за избор на представители на общините от Северозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР).Единадесет са квотите за представители на общините в РСР. След проведено гласуване, заслужено доверие бе гласувано на кметът на община Червен бряг, който беше легитимиран като член на екипа, чиято роля и функция ще има определящо значение в новия програмен период 2021-2027 г..Към общините от Северозападна и Северна централна България ще бъде насочен сериозен финансов ресурс от новите европейски фондове. Така след програмния период 2021-2027 г. Северозападният район на България се очаква да настигне по икономически и демографски показатели южните райони на страната. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Тя проведе среща с представители на местната власт от Северозапада, на която представи новия регионален подход, интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период и основните приоритети на новата Оперативна програма “Развитие на регионите”.Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му НСОРБ, като представител на всички български общини, се проведе процедура за избор на общинските представители на общините в РСР във всичките региони за планиране.Представители на всичките 51 общини от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен избраха представителите на местната власт в Регионалният съвет за развитие, който има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.Съгласно утвърдената процедура, изборът се проведе по области, като делегатите номинираха и гласуваха както за титуляри, така и за техните евентуални заместници.Право да бъдат предлагани за членове на РСР имат само кметове на общини и председатели на общински съвети.От Плевенска област в РСР ще работят кметът на Плевен Георг Спартански, Цветан Костадинов – кмет на Червен бряг и кметът на Белене Милен Дулев.За представители на област Видин в РСР на Северозападния район за планиране бяха избрани кметът на Видин Цветан Ценков и кметът на Ружинци Александър Александров.Общините от област Враца определиха за свои представители кмета на Враца Калин Каменов –Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.Ловешка област избра за свои представители в РСР Кметовете на Ловеч – Корнелия Маринова, която председателства постоянната комисия на НСОРБ по еврофондовете и заместник-председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова.Кметовете на Монтана Златко Живков, който е и член на УС на НСОРБ, и на Георги Дамяново – Нина Петкова ще представляват област Монтана в Регионалния съвет за развитие.Нека да поздравим д-р Костадинов за гласуваното към него доверие и да му пожелаем успех в нелеката битка за позициониране на общината в картата на европейското финансиране, защото това е спечелена битка и за всички граждани на общината и развитието и.

Facebook Comments Box

Ивелина Георгиева

Ивелина Георгиева е млад и амбициозен журналист. Добила опит в няколко национални медии. Завършила специалност "връзки с обществеността" в ВТУ през 2017 година.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!