Общината в Бургас с 2 резервни варианта за питейна вода

Water tap. Photo from Finland.

Проблемите с водоподаването в най-малките населени места на територията на област Бургас бяха разгледани на по време на редовното заседание на ВиК. В работната среща се включиха областният управител Вълчо Чолаков, представители на 13-те общини от областта, както и служители на ВиК дружеството. Присъстващите настояха язовирите Порой и Ахелой да бъдат обявени за резервни водоизточни за питейно-битови нужди. В момента те се използват за напояване, съобщава КМЕТА.бг.

Изчисленията на експертите показват, че в случай на абсолютна суша, водата в язовир Камчия ще стигне до месец май 2021, без да се налага режим. Ако язовирите Порой и Ахелой бъдат пригодени за питейни нужди, в сегашното им състояние биха увеличи периода с още три месеца, а при пълен капацитет с цяла година.

От ВиК дружеството заявиха, че са готови с проектите за ремонт на язовир Порой. Освен това се работи по проектиране ремонтните дейности на язовир Ахелой. Два са основните критерия, които ще ускорят процедурите по ремонта на двете съоръжения. Първият е приемане на решение ремонтите да се извършат по облекчения ред за провеждане на обществени поръчки, което ще спомогне ВиК дружеството да предприеме по-бързи действия. Второто изискване е ремонтите да се извършват в сухо време. Към настоящия момент тези предпоставки са налице, а необходимата сума е приблизително 15 млн. лева.

Експертите от ВиК асоциацията поддържат мнението, че язовирите могат да станат “за смесено ползване”. Така от една страна ще продължи използването им за напояване, а от друга – в случай на недостиг на питейна вода, ще бъдат намалявани количествата за напояване и увеличени тези за питейни нужди. Предстои отговорните министерства да обявят дали тази идея може да бъде реализирана.

Facebook Comments Box

Мария Димитрова

Мария Димитрова е млад журналист, започнал кариерата си в Канал 7. Студент 3-та година на обучение в Софийски университет, журналистика.

OЩЕ НОВИНИ

error: Не може да копирате текста!